Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoituksella kohti strategista kasvua ja kansainvälisiä markkinoita

 

 

 

 

i3D:n saaman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoituksella olemme käynnistäneet uuden hankkeen, jonka tavoitteena on luoda markkinoille i3D SaaS-tuotekonfiguraattori. Tämä innovatiivinen ratkaisu mahdollistaa massaräätälöitävistä tuotteista nopeammin luotavia asiakaskohtaisia ja tarpeen mukaisia tuotteita, mikä tuo merkittäviä etuja niin asiakkaillemme kuin liiketoiminnallemme.

Hankesuunnitelman mukaisen avustuksen on myöntänyt Pohjois-​Pohjanmaan elinkeino-​, liikenne-​ ja ympäristökeskus ja sen osarahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). 

i3D SaaS-tuotekonfiguraattorin avulla yritykset voivat helposti ja vielä nopeammin mukauttaa tuotteitaan vastaamaan yksilöllisiä asiakastarpeita. Tämä joustavuus on erityisen tärkeää nykypäivän kilpailluilla markkinoilla, joissa asiakkaat odottavat räätälöityjä ratkaisuja ja nopeaa palvelua. Konfiguraattorimme avulla yritykset voivat tarjota asiakkailleen juuri oikeanlaisia tuotteita, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja vahvistaa asiakasuskollisuutta. Näiden konfiguraattoreiden lopullinen versio on hankkeen jälkeen nopeammin i3D:n asiakaskunnan saatavilla millä teollisuuden alalla tahansa.

Tämä hanke tukee i3D:n strategiaa erityisesti kahdella keskeisellä alueella: kansainvälistyminen ja nopeampi asiakasräätälöinti. Kansainvälisyyden osalta i3D SaaS-tuotekonfiguraattori mahdollistaa laajemman markkina-alueen tavoittamisen ja helpottaa kansainvälisten asiakkaiden palvelemista heidän omilla markkinoillaan. Nopeamman asiakasräätälöinnin osalta konfiguraattori vähentää tuotteen suunnitteluun ja valmistukseen kuluvaa aikaa, mikä lisää tehokkuutta ja nopeuttaa toimitusaikoja.

Lisätietoja hankkeestamme ja sen sisällöstä löytyy Rakennerahastojen sivulta.

Muita uutisia