Keraplast tehostaa terassilasituotteiden myyntiä i3D:n avulla

Terassilasituotteista tunnettu Keraplast suoraviivaistaa ja parantaa myyntiä i3D-ohjelmiston avulla. Ohjelmisto sisältää selainpohjaiset myyntikonfiguraattorit, 3D-suunnitteluohjelmiston ja tuotannonohjausjärjestelmän.

Uusi teknologia kasvun tukena

Keraplast aloitti terassilasituotteiden myynnin noin kymmenen vuotta sitten ja siitä lähtien se on ollut kasvussa. Ennen i3D:tä yrityksen myyntityökaluna toimi pääosin Excel, jonka avulla laskettiin tarjouksia ja hahmoteltiin tuotekokonaisuuksia. Kasvanut myynti, jälleenmyyjien mukaantulo ja erikoisemmat ratkaisut osoittivat Excelin kuitenkin virhealttiiksi työkaluksi.

“Kun määrät kasvoivat ja tuotteet olivat vähänkin monimutkaisempia, alkoi tulla ongelmia”, toteaa tuotepäällikkö Markku Rantanen.

Helppo ratkaisu myynnin tehostamiseen ja tuotannon virtaviivaistamiseen

i3D:n käyttöönoton myötä Keraplast kykeni kustannustehokkaasti parantamaan myynnin tekemistä. Nyt monimutkaistenkin terassilasituotteiden tarkempi määrittely ja hinnoittelu sujuu nopeasti ja ilman virheitä. Järjestelmä tuottaa automatisoituja keräilyluetteloita, sahausluetteloita ja asennuskaavioita, parantaen näin myös tuotannon tehokkuutta. Lisäksi automatisoidut listat vähentävät mm. keräilyvirheitä.

Tuotannon ohjaamista varten on jo myynnin puolella huomioitu lujuuslaskennallista automaatiota, joka tuo yhden varmuustekijän mukaan tuotantoprosessiin.

i3D on keskeinen työkalu myyntitarjousten laatimisessa

Ohjelmiston avulla voidaan helposti tuottaa 3D-visualisointi tulevasta tuotekokonaisuudesta ja tarjouksista saadaan havainnollisempia, jonka johdosta asiakkaan on helpompi tehdä päätöksiä. Järjestelmän avulla myös jälleenmyyjät voivat tehdä tilauksia suoraan, mikä vähentää virheiden riskiä ja siirtää vastuun tilaushetkellä jälleenmyyjille.

“Tarjousten tekeminen on helpottunut ja tuotannonohjaajan työt ovat yksinkertaistuneet. i3D ei ole pelkkä myynnin ja tuotannon työkalu vaan sitä voisi kutsua tehdastilausjärjestelmäksi”, lisää Markku Rantanen.

Lue lisää