Kuinka vähennät räätälöitävien tuotteiden hiilijalanjälkeä myyntikonfiguraattorilla?

Vastuullisuuden ja ympäristöystävällisyyden merkitys kasvaa jatkuvasti rakennus-, teollisuus- ja konealalla toimivien yritysten keskuudessa.

Mitä tekemistä myyntikonfiguraattorilla on tähän? Pohjimmiltaan myyntikonfiguraattori on digitaalinen työkalu, jota käytetään tuotteiden mukauttamiseen tiettyjen asiakastarpeiden mukaan. Tässä artikkelissa pohdin teemaa hieman tarkemmin ja käyn läpi miten myyntikonfiguraattori auttaa teitä toimimaan vastuullisemmin.

Miten myyntikonfiguraattori auttaa vähentämään yrityksen hiilijalanjälkeä?

Lisää tietoisuutta ja näyttää materiaalivalintojen ympäristövaikutukset

Myyntikonfiguraattorin avulla voidaan helposti tuoda asiakkaalle näkyväksi eri valintojen ympäristövaikutukset. Asiakas näkee reaaliaikaisesti miten eri valinnat vaikuttavat niin hintaan kuin tuotteen hiilijalanjälkeen.Tämä ohjaa asiakkaita tekemään päätöksiä, jotka eivät ole vain taloudellisesti mutta myös ekologisesti kestäviä.

Myyntikonfiguraattorin ansiosta asiakkaalla on siis aidosti mahdollisuus vaikuttaa valinnoillaan ilmastonlämpiämiseen.

Pienentää varastoa

Myyntikonfiguraattorin käyttö mahdollistaa varaston pienentämisen, sillä lopputuotteet valmistetaan vasta asiakkaan tilauksen jälkeen imuohjatusti tarpeeseen, joten ei ole pelkoa, että varastossa olisi ei-myytäväksi kelpaavaa tavaraa.

Kun tuotanto perustuu kysyntään eikä arvioihin, koko prosessi muuttuu tehokkaammaksi eikä varastoa tarvitse paisuttaa. Samalla yritykset voivat reagoida nopeammin markkinoiden muutoksiin, säilyttäen samalla kustannustehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden.

Minimoi hukkaa

Kun myyntikonfiguraattoria käytetään tarjousten laatimisessa, se mahdollistaa tarkemmat mitat tuotantoa varten ja vähentää myyjien tekemiä inhimillisiä mittavirheitä. Optimoitujen sahauslistojen vuoksi säästyy raaka-ainetta, mikä taas vähentää itse materiaalin tuottamiseen käytetyn resurssien käyttöä ja päästöjen määrää.

Tämän lisäksi tuotteen elinkaaren kannalta tarpeeseen valmistettu tuote on usein pitkäikäisempi kuin massatuotettu vastaava.

Lisää tuotteen osuvuutta

Myyntikonfiguraattorin avulla asiakkaat voivat nähdä tarkan 3D-mallin tuotteesta ennen ostopäätöstä. Tämä vähentää väärinkäsitysten mahdollisuutta ja asiakkaan tyytyväisyys saadaan varmistettua ennen tuotantoprosessin aloittamista. Ostoprosessin aikana asiakas pystyy helposti vertaamaan eri vaihtoehtoja, jolloin toimitettava tuote vastaa paremmin tarvetta.

Lisäksi asiakas voi itsekin muuttaa mielipidettään ostoprosessin aikana, kun näkee konkreettisemmin mitä on ostamassa. Esimerkiksi pienen tilan suunnittelu on vaikeaa tilan rajallisuuden vuoksi. Jokainen neliö pitää käyttää hyödyksi ja pöydän ja seinän väliin tulee jäädä tarpeeksi tilaa. 3D-mallista on helpompi nähdä ongelmakohdat kuin tavallisesta pohjapiirroksesta.

Palautusten ja reklamaatioiden vähentyminen on ympäristön kannalta merkittävää. Reklamaatio saattaa pahimmillaan johtaa kokonaan uuden tuotteen valmistukseen.

Lisää korjattavuutta

Myyntikonfiguraattorin vaatiman modularisuuden ansiosta komponentit tai moduulit voidaan yhdistää tai vaihtaa helposti. Kun tuoterakenne on modulaarinen on sellaiseen tuotteeseen tehtävät huollot ja korjausket yleensä helpompi tehdä, koska komponentit on selkeästi omia kokonaisuuksia.

Ympäristön kannalta suurin osa tuotteesta pysyy käytössä ja vain rikkinäinen osa kohtaa elinkaarensa kierrätysvaiheen. Kun tuotteet kestävät pidempään ja niitä voidaan päivittää uusien standardien mukaisesti, se vähentää tarvetta tuottaa ja kuluttaa uusia resursseja.

Lue lisää