Mikä on CPQ?

Tuotetiedossa ja sen hallinnassa käytetään paljon lyhenteitä. Enemmän lyhenteitä olen nähdyt käytettävän vain Aku Ankassa Sudenpentujen keskuudessa. Myyntikonfiguraattorimaailmassa näkee usein lyhenteen CPQ, mutta mitä se tarkoittaa?

CPQ-termi on lyhenne englanninkielistä sanoista Configure, Price ja Quote. Lyhenteellä tarkoitetaan prosessia tai ohjelmistoa, joka auttaa yrityksiä määrittämään tuotteiden tai palveluiden hinnat (Price) monimutkaisissa myyntitilanteissa. CPQ-ratkaisut ovat erityisen hyödyllisiä yrityksille, jotka tarjoavat räätälöityjä tai konfiguroitavia tuotteita ja palveluita. CPQ:n voisi siis vapaasti suomentaa myyntikonfiguroinniksi.

Mistä CPQ-prosessi koostuu?

  1. Configure (Konfigurointi): Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden perusteella tuote tai palvelu konfiguroidaan valitsemalla eri vaihtoehtoja ja ominaisuuksia.
  2. Price (Hinnoittelu): Määritetyn konfiguraation perusteella järjestelmä laskee tuotteen tai palvelun hinnan. Hinnoittelu vaihtelee riippuen valituista ominaisuuksista, määräalennuksista, sopimusehdoista ja muista tekijöistä.
  3. Quote (Tarjouksen laatiminen): Lopuksi CPQ-järjestelmä luo asiakkaalle tarjouksen, joka sisältää konfiguroidun tuotteen tai palvelun yksityiskohtaisen kuvauksen ja hinnan. Tarjous voi myös sisältää toimitusehdot, maksuehdot ja muut tarvittavat tiedot.

CPQ-järjestelmät integroituvat usein muihin järjestelmiin, kuten CRM- ja ERP-järjestelmiin. Integraatioiden avulla myyntiprosessi saadaan saumattomaksi ja tiedot päivittyisivät reaaliajassa. CPQ-järjestelmien käyttötapaukset kattavat laajan kirjon toimialoja soveltuen melkein mihin tahansa.

Mitä hyötyä CPQ:sta on liiketoiminnalle?

CPQ-järjestelmien käyttöönotto tuo yrityksille monia hyötyjä. Niiden avulla voidaan parantaa myynnin tehokkuutta, nopeuttaa prosesseja ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Tehokkaampi myyntiprosessi:

CPQ automatisoi monimutkaisen tuotekonfiguraation, hinnoittelun ja tarjousten laatimisen, mikä vähentää manuaalista työtä ja nopeuttaa tarjouksen toimittamista asiakkaalle.

Vähentää virheitä:

Automaattiset säännöt ja logiikka estävät virheellisten konfiguraatioiden ja hinnoitteluvirheiden syntymisen.

Yksilölliset tarjoukset:

Mahdollistaa yksilöllisesti räätälöityjen tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen asiakkaiden erityistarpeiden mukaan. Tämä vähentää epäselvyyksiä ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Myynnin kasvattaminen:

CPQ voi suositella lisäominaisuuksia tai -tuotteita konfiguraatioprosessin aikana, mikä auttaa myyjiä saamaan lisäkauppaa.

Tehokkaampi hinnoittelu ja alennusten hallinta:

CPQ mahdollistaa monimutkaisten hinnoittelumallien, kuten määräalennusten, kausialennusten ja asiakaskohtaisten sopimusten käyttämisen. Myyntitiimit voivat hallita alennuksia ja tarjouskampanjoita CPQ-järjestelmän kautta, mikä parantaa hinnoittelustrategioiden hallintaa.

Raportointi:

CPQ tarjoaa reaaliaikaisia tietoja myynnin suorituskyvystä, tuotteiden suosioista, asiakaskäyttäytymisestä ja markkinatrendeistä, mikä auttaa päätöksenteossa tuotehallinnassa ja markkinoinnissa. Lisäksi myynnin seuranta paranee, mahdollistaen paremman suorituskyvyn seurannan.

Laajennettavuus:

CPQ-järjestelmä mahdollistaa yrityksen kasvun, koska prosessi on pitkälle automatisoitu.

Integroitavuus:

CPQ voidaan integroida muihin liiketoimintajärjestelmiin, kuten CRM- ja ERP-järjestelmiin, mikä tehostaa tietovirtoja ja prosesseja yrityksen sisällä.

Yhteenveto

CPQ:n hyödyt ulottuvat tehokkaammasta myyntiprosessista parannettuun asiakaskokemukseen ja liiketoiminnan hallintaan, mikä tekee siitä arvokkaan työkalun yrityksille.

Tuotekonfiguraattorilla voidaan myyntikonfiguraattorin edut saattaa pitkälle tilaus-toimitusketjuun, jolloin pystytään tehostamaan paljon muutakin kuin vain myyntiprosessia. Tällöin ei enää puhuta CPQ:sta, vaan tuotekonfiguroinnista, jonka avulla pystytään tuottamaan dokumentaatiota tuotannon prosesseille, kuten esimerkiksi määräluetteloita, sahauslistoja tai vaikkapa CNC-ohjelmia. Mutta CPQ:sta on hyvä aloittaa, sanoisivat Sudenpennutkin.


Muita uutisia