Miksi jokainen rakennus-, metalli- ja konealan toimija tarvitsee myyntikonfiguraattorin?

Rakennus-, metalli- ja konealat ovat toimialoja, joissa tuotteiden räätälöinti on iso osa myyntiä. Jotta asiakas saa juuri haluamansa tuotteen, on asiakkaalta kysyttävä paljon kysymyksiä ja näiden pohjalta tuotekokonaisuus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Räätälöitävät tuotteet eivät välttämättä ole kovin monimutkaisia, mutta valittavien ominaisuuksien paljous luo paljon erilaisia lopputuotevariantteja. Näitä kaikkia ei kuitenkaan kannata luoda etukäteen fyysiseen varastoon eikä edes etukäteen tuotenimikkeiksi.

Tässä blogitekstissä paneudumme konkreettisiin keinoihin, joiden avulla teette räätälöitävien tuotteiden myynnistä sujuvampaa, lisäätte myyntiä ja helpotatte niiden valmistusta myyntikonfiguraattorin avulla.

Mikä myyntikonfiguraattori on?

Lyhyesti myyntikonfiguraattori on digitaalinen työkalu, jonka avulla monimutkaisten ja räätälöitävien tuotteiden määrittely sekä hinnoittelu asiakkaalle helpottuu. Myyntikonfiguraattorin avulla jokainen myyjä pystyy palvelemaan asiakasta henkilökohtaisemmin ilman vuosien kokemusta tai laajaa tuotetietoa.

Mitä hyötyä myyntikonfiguraattorista on?

1. Pakottaa parantamaan tuotehallintaa

Kun tähtimyyjä myy ja tuotannon supersuorittaja tekee tuotteen, ei juurikaan dokumentteja tarvita. Valinnat ja säännöt ovat selkäytimessä, joista ne kaivetaan esille aina uudelleen. Kun näiden konkarien hiljainen tieto halutaan kaikkien käyttöön, tarvitaan selkeä tuoterakenne, valintojen määrittely ja säännöstö. Sen pohjalle voidaan rakentaa myyntikonfiguraattori, jossa hiljainen tieto on kaikkien käytössä.

Hyvin hoidettu tuotehallinta ja sen pohjalta rakennettu myyntikonfiguraattori tekee kaikista myyjistä tähtiä. Jatkossa valinnat saadaan tehtyä muutamalla klikkauksella ja koko tuotevalikoima on helposti myyjän saataville. Työkalu osaa automaattisesti huomioida eri ominaisuuksien vaikutuksia toisiinsa, joten myyjän ei erikseen tarvitse varmistaa eri osasten yhteensopivuutta toisiinsa.

2. Auttaa myyjää onnistumaan

Mitä paremmin myyjä tuntee tuotteen ja sen eri variaatiot, sitä tehokkaammin hän osaa palvella asiakasta. Tämä vaatii kuitenkin useiden vuosien kokemusta ja perehtymistä eri tuotekokonaisuuksiin. Myyntikonfiguraattoriin saadaan rakennettua kysymyspatteristo, joka ohjaa myyjää tunnistamaan asiakkaan tarpeet ja halutut tuoteominaisuudet heti ensimmäisestä työpäivästä alkaen. Myös kokenut myyjä hyötyy työkalusta, sillä sen avulla hän voi helposti vähentää manuaalisia rutiineja.

Konfiguraattori vähentää myös inhimillisiä virheitä, koska sen data perustuu valmiiksi määriteltyihin parametreihin. Valmis malli tuottaa aina samanlaisen dokumentaation niin asiakkaalle kuin myyjän omalle yritykselle.

3. Helpottaa ja nopeuttaa tarjouksen laskemista

Kun kyse on räätälöitävästä tuotteesta, asiakas voi pahimmillaan joutua odottamaan tarjousta useamman päivän tai jopa viikon. Lopullinen hinta voi myös yllättää, mikäli myyjän arvio heittää suuresti. Laajojen tuotekokonaisuuksien hinnoittelu on hankalaa ja eri muutosten vaikutusta on vaikea arvioida myyntitilanteessa.

Myyntikonfiguraattorin avulla lopullinen hinta saadaan laskettua samantien. Työkalu osaa huomioida jokaisen ominaisuuden ja muutoksen vaikutuksen hintaan. Konfiguraattori on myös tunnoton myyntipiikeille. Myynti ei ruuhkaudu, vaikka lyhyelle aikavälille tulisi keskimääräistä enemmän tarjouspyyntöjä.

Pitkällä aikavälillä konfiguraattori säästää aikaa ja kustannuksia, koska se tekee myyntiprosessista tehokkaamman ja vähentää virheitä. Mitä lyhyempi tarjouksen tekoaika on, sitä epätodennäköisempää, että myynti olisi prosessin pullonkaula.

4. Visualisoi tuotekokonaisuuden

Parhaillaan myyntikonfiguraattorin avulla räätälöity tuote voidaan myös visualisoida asiakkaalle. Harjaantunut asiakas ymmärtää 2D-piirustuksesta mitä on saamassa, mutta tavalliselle kuluttajalle insinöörien piirustukset voivat jäädä epäselviksi. Sen sijaan 3D-mallin avulla jokainen voi nähdä miltä lopullinen tuote tulee oikeasti näyttämään.

3D-mallin avulla voidaan helposti vähentää yllätyksiä ja parantaa ostokokemusta. Niinkin helppo asia kuin värivalinta aiheuttaa usein väärinymmärryksiä. Punaisessa tuotteessa voi esimerkiksi ruuvin kannat tai tiivisteet olla eri väriä kuin valittu valinta. Tuotannossa asia tiedetään, mutta asia voi olla epäselvä niin myyjälle kuin asiakkaalle. Usein juuri tälläiset pienet asiat tuottavat harmia toimitusvaiheessa.

Sen lisäksi näytöllä oleva malli tarjoaa asiakkaalle interaktiivisen tavan tutustua tuotteeseen ja sen mahdollisuuksiin. Lopputuloksena on asiakkaalle optimoitu tuote ilman väärinkäsityksen mahdollisuutta.

5. Nopeuttaa tuotteen vientiä tuotantoon

Kun kauppa on sovittu, on tärkeää, että tuotanto voi aloittaa työnsä mahdollisimman nopeasti.
Myyntikonfiguraattorilla myyty tuote sisältää kaikki tärkeät tiedot, jotta tuotteen valmistu voidaan aloittaa. Kun myyjien tuottama dokumentaatio on tasalaatuista, se ymmärretään samalla tavalla tuotannossa, jolloin tähtimyyjän ja perusmyyjän tuottama tilausvahvistus on samanlainen ja sisältää kaiken tarvittavan tiedon.

Kun myynnin tuottama myyntirakenne on tasalaatuista, voidaan se helposti muuttaa tarkemmaksi tuotannon rakenteeksi ja jopa automatisoida

6. Parantaa asiakaskokemusta

Kuten aikaisemmin mainitsimme, myyntikonfiguraattori on helppo tapa tehdä asiakaskokemuksesta aidosti yksilöllinen jo muutamalla klikkauksella. Yksilöllinen kokemus syntyy räätälöinnillä; juuri minun tuotteeni pyörii tuossa näytöllä ja maksaa juuri tuon verran. Mitäpä jos vielä lisäisin tuon ominaisuuden?

Kun kaksi samansisältöistä- ja hintaista tarjousta taistelee keskenään, voi erottavana tekijänä olla tarjouksen teon nopeus, tarkka 3D-malli tai mahdollisuus luoda tarjous itse illalla toimistoajan ulkopuolella.

Loppusanat

Myyntikonfiguraattorin avulla vakioitu toimintamalli ja prosessien automatisointi helpottavat myyntiä, vähentävät virheitä ja parantavat asiakaskokemusta. Kun yrityksen jokainen myyjä on tähtimyyjä, tarjouksien määrä ja osumatarkkuus kasvavat. Samalla kiinteiden kulujen osuus pienenee ja ostovoluumit nousevat.


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia