Myyntikonfiguraattorista etuja koko jälleenmyyjäverkostolle

Myyntikonfiguraattori jälleenmyyntiverkoston käyttöön

Jälleenmyyjäverkosto on olennainen osa monen yritysten myynti- ja jakelustrategiaa. Verkosto mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden laajan saatavuuden ja saavutettavuuden ympäri maailmaa tai ainakin koko Suomessa. Teknologian kehittyessä myös myyntiprosessit ovat muuttuneet, ja yksi tehokkaimmista työkaluista tässä kehityksessä on myyntikonfiguraattori. Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme, miten myyntikonfiguraattori voi tehostaa jälleenmyyjäverkoston toimintaa ja tuoda merkittäviä etuja niin päämiehelle, jälleenmyyjille kuin loppuasiakkaillekin.

Mikä on myyntikonfiguraattori?

Myyntikonfiguraattori on digitaalinen työkalu, joka mahdollistaa monimutkaisten, räätälöitävien  tuotteiden ja palvelujen myynnin. Konfiguraattorin avulla asiakkaat voivat valita eri vaihtoehtoja ja ominaisuuksia tuotteelle, joka parhaiten vastaa heidän tarpeitaan. Prosessi on automatisoitu ja optimoitu, mikä vähentää virheitä ja parantaa asiakaskokemusta. 

Sama tieto kaikilla samaan aikaan

Pilvipohjainen myyntikonfiguraattori on aina ajan tasalla. Se päivittyy kaikille käyttäjille samaan aikaan on siten erinoimainen tiedonjakokanava koko jälleenmyyjäverkostolle. Tuotepäivitykset, korjaukset, kampanjat ja tilauksen elinkaaren tieto on kaikilla osapuolilla samaan aikaan käytössä. Tämä ominaisuus tuntuu jättimäiseltä kehitysaskeleelta, jos on kärsinyt tiedonkulun ongelmista suuntaan päämies-jälleenmyyjä-asiakas. .

Jälleenmyyjien tuottaman tiedon samankaltaisuus

Tiedonkulun toinen haaste on tiedon virtaaminen myös  toiseen suuntaan.  Jokainen jälleenmyyjä tuottaa omannäköistä dokumentaatiota, mikäli verkostolle ei tarjota päämiehen toimesta järjestelmää, joka yhdenmukaistaa tarjouksen tiedot. Päämies kipuilee epäselvien tilausten, puutteellisten määritysten ja suttuisen piirustusten kanssa, niin kauan kunnes jälleenmyyjä alkaa käyttämään päämiehen tarjoamaa järjestelmää, joka yhdenmukaistaa heidän toimintatapansa yrityksestä, henkilöstä, maasta ja taustasta riippumatta.  

Jälleenmyyjien tuottaman tiedon virheettömyys

Automaatio ja standardoidut prosessit vähentävät inhimillisen virheen mahdollisuutta. Kun jälleenmyyjä konfiguroi tuotteensa, tieto syötetään suoraan järjestelmään, mikä eliminoi väärinkäsityksiä ja virheitä, jotka voivat syntyä manuaalisessa tilausten kirjaamisessa.

Tilauksen elinkaaren hallinta parantaa myös tiedonkulkua

Konfiguraattori voi pystyä myös hallitsemaan tilauksen elinkaarta. Tarjouksen muuttuessa kaupaksi jälleenmyyjän ei tarvitse enää erikseen  ilmoittaa tilauksesta päämiehelle. Riittää, että tilauksen elinkaari muuttuu kaupaksi ja päämies voi viedä tilauksen tuotantoon. Vastaavasti jälleenmyyjä näkee järjestelmästä, missä oma tilaus menee ja koska sen toimituspäivä on omalle asiakkaalle. Jälleen muutama sudenkuoppa vähemmän loppu

Myyntihenkilöstön osaaminen samalle tasolle

Monimutkainen räätälöitävä tuote on hankala myytävä ja myyntihenkilöstöä on koulutettava, jotta säännöt ja rajoitteet tunnetaan ja asiakas saa vaatimuksia vastaavan tuotteen. Jo omankin henkilöstön tietotaidon kasvattaminen on vaativaa, mutta jälleenmyyjäyrityksen kohdalla vaativuus on moninkertaista. Osaamisen tarve voi olla satunnaista ja suuri myyjän salkku ei helpota asiaa. Helppokäyttöinen myyntikonfiguraattori vähentää merkittävästi  jälleenmyyjien tarvetta koulutukseen. Päämiehen myyntiverkoston kyvykkyys nousee samana päivänä aivan eri tasolle, kun myyntikonfiguraattori otetaan käyttöön. Tämä vähentää koulutuskustannuksia ja vapauttaa resursseja muihin tärkeisiin tehtäviin. Yhtäkkiä tuotteita onkin myymässä viiden oman myyjän sijaan viisikymmentä kyvykästä myyjää. Mitähän mahtaa tapahtua tämän jälkeen liikevaihdolle?

Liikevaihdon kasvu parantaa kannattavuutta 

Muutetaanpa hyödyt vielä numeroiksi tekemällä esimerkkilaskelma. Oletetaan, että jälleenmyyjien myyntikonfiguraattori lisää päämiehen liikevaihtoa 10% vuoden aikana. Muu toiminnan tehostuminen otetaan  huomioon niin, että liikevaihdon lisäys ei aiheuta kiinteiden kulujen kasvua.

Esimerkkiyrityksen alkuperäinen liikevaihto on 10M€.Liikevaihdon kasvu 10% tarkoittaa 1M€ lisäystä, jolloin uusi liikevaihto on 11M€. Oletetaan, että yrityksen alkuperäiset kiinteät kustannukset ovat 45% ja muuttuvat kustannukset 50% liikevaihdosta.Lasketaan ensin alkuperäinen liiketulos ja vertaillaan sitä uuteen liiketulokseen 10% liikevaihdon kasvun jälkeen.

Alkuperäinen liiketulos:

– Liikevaihto 10M€

– Muuttuvat kustannukset = 50 % alkuperäisestä liikevaihdosta = 5M€.

– Kiinteät kustannukset 45% = 4,5M€.

– Liiketulos = Liikevaihto – Muuttuvat kustannukset – Kiinteät kustannukset

– Liiketulos = 10M€- 5M€- 4,5M€= 0,5M€ 

Uusi liiketulos 10% liikevaihdon kasvun jälkeen:

– Liikevaihto 11M€ 

– Muuttuvat kustannukset 50%  liikevaihdosta = 5,5M€.

– Kiinteät kustannukset = 4,5M€. Kiinteät kustannukset pysyvät samoina.

Liiketulos = Liikevaihto – Muuttuvat kustannukset – Kiinteät kustannukset

– Liiketulos = 11M€- 5,5M€- 4,5M€= 1M€ 

Alkuperäisellä liikevaihdolla, liiketulos oli 0,5M€. Kun liikevaihto nousi 10%  uusi liiketulos kasvoi 1M euroon. Liiketulos kasvoi 0,5M€ liikevaihdon 10% kasvun seurauksena eli 10%:n liikevaihdon kasvu tuplasi liiketuloksen.

​Kun prosessi on automatisoitu, liikevaihdon nousu parantaa liiketulosta huomattavasti, koska kiinteät kulut eivät kasva samassa suhteessa. On hurja tulos tuplata liiketulos, mutta täysin realistine,  jos yrityksellä on jälleenmyyntiverkosto, josta ei ole saatu tehoja ulos. 

Muita uutisia