Vuoden 2024 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

i3D on julkaissut vuoden 2024 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Kyselyssä arvioitiin monia i3D:n keskeisiä osa-alueita, mukaan lukien tuotteiden ja palveluiden laatu, toimitusvarmuus, hinnoittelu sekä asiakaspalvelu.

Kyselyn tulokset olivat erittäin positiivisia

Kaikki asiakkaat pitivät i3D:n merkitystä tärkeänä omalle liiketoiminnalleen.

  • 80,3 % vastaajista koki asioinnin i3D:n kanssa miellyttäväksi.
  • 75,3 % vastaajista arvioi i3D:n tuotteet ja palvelut laadukkaiksi.
  • 71,9 % vastaajista piti i3D:n toimitusvarmuutta hyvänä.
  • 53,7 % vastaajista oli tyytyväisiä i3D:n hinnoitteluun.
  • 80,6 % vastaajista piti i3D:n osaamista erinomaisena.
  • 73,9 % vastaajista koki i3D:n toiminnan riittävän joustavaksi.
  • 80,1 % vastaajista arvioi, että i3D käsittelee mahdolliset ongelmatilanteet hyvin.
  • 80,0 % vastaajista oli sitä mieltä, että i3D pitää lupauksensa.

Palveluiden ja tuotteiden kattavuus

i3D ratkaisee yritysten tarpeita monilla eri osa-alueilla, kuten tuotteiden määrittely ja suunnittelu, hinnoittelu, 3D-mallinnus, tarjousten luonti, projektinhallinta, materiaalien optimointi ja dokumenttien luonti. Asiakastyytyväisyyskyselyn ohessa tiedusteltiin asiakkailta mitä näistä i3D:n ominaisuuksia he käyttävät eniten.

Suositteluhalukkuus eli NPS oli 57!

Asiakkailta kysyttiin myös, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat i3D:tä ystävälleen tai työtoverilleen. Tämän kohdan tulokset olivat erityisen rohkaisevia, mikä osoittaa asiakkaiden olevan tyytyväisiä ja valmiita suosittelemaan i3D:tä muille. Ohjelmistoalalla NPS on keskimäärin 42, joten i3D pärjää vertailussa mainiosti.

Johtopäätökset

i3D:n toimitusjohtaja Jussi Paakinaho kertoo olevansa innoissaan tuloksista: ”Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä näistä luvuista. Ne kertovat meille, että olemme oikealla tiellä ja että asiakkaat arvostavat työtämme. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tarjoavat arvokasta tietoa, jonka avulla voimme edelleen parantaa palveluitamme ja vastata asiakkaidemme tarpeisiin entistä paremmin.”  

Kiitos asiakkaillemme!

i3D haluaa kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita asiakkaita arvokkaasta palautteesta. Asiakkaidemme mielipiteet ovat ensiarvoisen tärkeitä toimintamme kehittämisessä. Yhdessä kohti entistä parempia tuloksia!

Lisätietoja:

Jussi Paakinaho
Toimitusjohtaja
+358 40 5599045

Muita uutisia