Teollisuus

i3D teollisuusalan yrityksille

i3D:ssa on valmistavaa teollisuutta varten suunnitellut ominaisuudet, joilla suunnittelet minuuteissa asiakkaalle valmiin tuotteen, tuotat 3D-mallin , hinnoittelet eri vaihtoehdot ja luot tarvittavat tarjous- ja tilausdokumentit.

Myynti- ja tuotekonfiguraattorit (CPQ) ovat erittäin hyödyllisiä teollisuudessa (erityisesti valmistavassa teollisuudessa), sillä ne tuovat useita merkittäviä etuja, jotka voivat parantaa sekä operatiivista tehokkuutta että asiakaskokemusta.

i3D myynti- ja tuotekonfiguraattori (CPQ) tarjoaa teollisuusalalle konkreettisia hyötyjä myynnin tehostamiseen ja tuotteen räätälöintiin.

Monimutkaisten tuotteiden räätälöinti ja muunneltavuus

Valmistava teollisuus tuottaa usein monimutkaisia tuotteita, joita voidaan räätälöidä asiakkaiden erityistarpeiden mukaan. i3D konfiguraattorin avulla käyttäjämme mahdollistavat asiakkaiden valita haluamansa komponentit, koot, materiaalit ja muut ominaisuudet, jolloin lopputuote vastaa tarkasti heidän vaatimuksiaan.

 

Visuaalinen 3D-malli

Asiakkaat voivat nähdä 3D-mallinnuksen avulla, miltä räätälöity tuote näyttää ennen tilauksen tekemistä. Tämä on erityisen tärkeää, kun suunnitellaan monimutkaisia koneita ja laitteita, sillä se auttaa ehkäisemään väärinkäsityksiä ja virheitä.

 

Virheiden minimointi ja laadunvarmistus

Varmista yhteensopivuus.

Konfiguraattori tarkistaa automaattisesti valittujen osien ja komponenttien yhteensopivuuden, mikä vähentää virheellisten tai toimimattomien kokoonpanojen riskiä. Säännösten määritys voidaan räätälöidä tarpeiden mukaan, jolloin myyjien ei ole pakollista olla myös tuoteasiantuntijoita. Tämä nopeuttaa myös perehdytystä tuotteisiin.

 

Nopeampi tarjous- ja tilausprosessi

i3D:n konfiguraattorit generoivat tarjouksia, teknisiä piirustuksia ja muita asiakirjoja automaattisesti, mikä nopeuttaa huomattavasti myyntiprosessia ja vähentää manuaalisen työn tarvetta.

 

Asiakaskokemuksen parantaminen

i3D konfiguraattori tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden osallistua suunnitteluprosessiin, mikä lisää heidän sitoutumistaan ja tyytyväisyyttään. Asiakkaat arvostavat mahdollisuutta mukauttaa tuotteita omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaan, joten erityisesti reaaliaikainen palaute konfiguraatiosta ja välitön hinta-arvio tekevät ostokokemuksesta sujuvan ja miellyttävän. Nopea ja läpinäkyvä kommunikointi on asiakaskokemuksen näkökulmasta entistä tärkeämmässä roolissa.

Tuotannon ja toimitusketjun optimointi

Kun tilaukset ovat tarkkoja ja yksityiskohtaisia, tuotannon suunnittelu ja toteutus tehostuvat. i3D:n  antamat tiedot auttavat optimoimaan tuotantoprosesseja ja vähentämään hukkaa.

Selkeät tilaukset ja ennakoitavissa oleva kysyntä mahdollistavat materiaalien ja komponenttien tehokkaamman hankinnan jolloin koko toimitusketjun toimii sujuvammin

 

Parhaiten i3D tulee avuksi kun sinulla on käytössäsi oma mallisto, jonka tilaus.- toimitusketjua haluat automatisoida kokonaan tai osaksi ja sitä kautta kohentaa tuottavuutta. Mallistosi voi olla monimutkainen myytävä, mutta konfiguroimalla valinnat -> saat varmuuden, että tuote on aina oikein tehty.

i3D Teollisuusalalle on markkinoiden edistynein työkalu valmistavan teollisuuden, kompleksisten tuotteiden suunnitteluun ja hinnoitteluun. Se tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden luoda monimutkaisia kokonaisuuksia itsenäisesti ja tehokkaasti. i3D:ssä aloitamme myynti- ja/tai tuotekonfiguraattorin luomisen ainutlaatuisen i3D teknologian perustusten päälle, joten emme aloita ohjelmistosuunnittelua suoraan nollista! Saat käyttöösi kaikilla tilausvaihtoehdoilla heti jo hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten tarjouksen lataamisen, hinnoittelumahdollisuuden ja hintaerittelyn.

Jokaisesta myyjästä voi tulla suunnittelija i3D:tä käyttäessään, joten myynnin ja suunnittelun väliset pullonkaulat ovat historiaa i3D:n käyttöönoton jälkeen.

Katso lisää tilausvaihtoehdoista Tuotteet sivultamme.

Miten ottaa i3D käyttöön?

i3D tarjoaa konsulttipalveluja tarjoaman hallintaan suunnittelusta konfigurointisäännöstöjen luomiseen. Kun tuote on konfiguroitavissa, tehdään tuotemääritykset ohjelmisto-osaajille ja rakennetaan konfiguraattori. Ohjelmisto on täysin pilvipohjainen, joten voit räätälöidä malleja missä tahansa ja tehdä tarvittavat kustomoinnit vaikka asiakkaan luona. Palvelu on käytettävissä missä tahansa ja milloin tahansa kaikilla yleisimmillä mobiililaitteilla aina tableteista läppäreihin.

 

Vaihe 1: Pyydä esittely

Käydään yhteisesti läpi ohjelmiston perusteet ja tämän jälkeen saat käyttöösi 14-päivän testitunnukset käyttöösi. 

 

Vaihe 2: Aloita käyttö

i3D on heti valmiina käyttöön sisäänrakennetuin esimerkkituotteiden osalta.

 

Vaihe 3: Räätälöinti

Mikäli haluat automatisoida tuotedokumentaation omien mitoitussääntöjen mukaisesti, pidämme määrittelypalaverin,  jossa käymme tarkemmin läpi tarpeenne, tutustumme tuoterakenteeseenne ja luomme konfigurointisäännöstön.

 

Kiinnostuitko kuulemaan lisää? Ota yhteyttä.

Yhteydenottolomake on nopea ja kätevä tapa ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme. Täytä yhteystietosi ja kerro meille tarpeistasi, niin kuulet meistä mahdollisimman pian. Kerromme mielellämme siitä, miten i3D auttaa liiketoiminnan kehittämisessä.

 

Yhteydenottolomake
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ihme-3d Oy

Yhteystiedot

Isokatu 9, 90100
Oulu
+358 40 5599045
support@ihme3d.com

Rekisteristä vastaava henkilö

Lauri Roukala
+358 40 120 7041
lauri.roukala@ihme3d.com

2. Rekisteröidyt

  • Asiakkaat
  • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Ihme3d-Oy:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Yritys

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

Kontaktointihistoria

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen support@ihme3d.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Ihme3d-Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
Support@ihme3d.com

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.