Autamme konfigurointisäännöstön määrittämisessä, jotta räätälöitävä tuotteesi on konfiguroitavissa

Konfigurointisäännöstön avulla konfiguraattori osaa valita oikean osan asiakkaan tekemän valinnan pohjalta.

Konfigurointisäännöstö viittaa järjestelmään tai menetelmään, joka ohjaa ja hallitsee tuotteen konfigurointiprosessia. Se on siis keskeinen työkalu monimutkaisten tuotteiden konfiguroinnissa, auttaen yrityksiä tarjoamaan asiakkaille monipuolisia ja yksilöllisiä tuotevaihtoehtoja ilman, että tämä johtaa liialliseen monimutkaisuuteen tai toteuttamiskelvottomiin ratkaisuihin.

Mitä palvelu sisältää?

Tuotevarianttien hallinta

Konfigurointisäännöstö määrittää, mitkä tuotevariantit ovat mahdollisia. Se pitää sisällään tiedon siitä, mitkä osat, komponentit tai moduulit voidaan yhdistää ja miten ne sopivat yhteen.

Riippuvuuksien ja yhteensopivuuden hallinta

Se ohjaa ja valvoo eri komponenttien, moduulien tai toimintojen välisiä riippuvuuksia. Esimerkiksi tietyt osat saattavat vaatia muita osia toimiakseen tai olla yhteensopimattomia keskenään.

Räätälöintimahdollisuuksien tarjoaminen

Konfigurointisäännöstö mahdollistaa asiakkaille tuotteen mukauttamisen valitsemalla eri ominaisuuksia tai komponentteja, mutta varmistaa samalla, että lopputulos on toimiva ja toteutettavissa oleva.

Hinnan muodostaminen

Sisältää hinnan määräytymisen eri konfiguraatioille, jotta asiakkaalle voidaan tarjota reaaliaikaista tietoa tuotteen kokoonpanosta ja kustannuksista.

Laatu- ja suorituskykyvaatimusten noudattaminen

Konfigurointisäännöstö varmistaa, että kaikki tuotekonfiguraatiot täyttävät laadulliset ja suorituskykyyn liittyvät standardit ja vaatimukset. Tämä voi edellyyttää esimerkiksi lujuus- ja lumikuormalaskelmien taulukointiä säännöstöksi.

Epäkelpojen ratkaisujen ehkäisy

Se auttaa ehkäisemään virheitä ja ristiriitaisuuksia konfiguroinnissa ja varmistaa, että asiakkaan valitsemat vaihtoehdot ovat teknisesti yhteensopivia ja toteuttamiskelpoisia.

Kenelle palvelu soveltuu?

Johtajalle, myyjälle, tuotantotyöntekijälle tai suunnittelijalle, joka on miettinyt seuraavia kysymyksiä: Miten viedä teknisesti monipuolisten tuotteiden ja järjestelmien myynti seuraavalle tasolle digitaalisesti? Kuinka välttyä turhalta rutiinityöltä suunnitteluvaiheessa? Mikä on tilaus-toimitusketjujen optimoinnin salaisuus? Tarjoamme vastauksen näihin kysymyksiin yhdistämällä substanssiosaamisen ja ohjelmisto-osaamisen. i3D on kattava ratkaisu, jonka avulla rakennus-, metalli- ja konealalla toimivat yritykset voivat automatisoida liiketoimintansa. Palvelumme parantavat myynnin tehokkuutta, tehostavat koko prosessin hallintaa myynnistä valmistukseen sekä optimoivat tuotannon.

  • i3D auttaa rakennus, metalli- ja konealalla toimivia yrityksiä automatisoimaan liiketoimintansa
  • Palvelumme parantavat tuottavuutta ja tehostavat koko prosessin hallintaa myynnistä valmistukseen.
  • i3D tarjoaa substanssiosaamisen ja teknologian yhdistelmän, joka auttaa vastaamaan monimutkaisiin myynnin ja suunnittelun haasteisiin.
  • Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä optimoimaan tilaus-toimitusketjut ja vähentämään suunnittelijoiden rutiinityötä.