Autamme tuoterakenteen määrittämisessä, jotta räätälöitävä tuotteesi on konfiguroitavissa

Viedään tuoterakenne yhdessä seuraavalle tasolle

Tuoterakenteen määrittäminen on keskeinen osa niin mittavarioituvien kuin modulaaristen tuotteiden tuotehallintaa ja suunnittelua, erityisesti ja Make-to-Order (MTO) tai Assemble-to-Order (ATO) ympäristöissä.

Tuoterakenteen suunnittelu vaatii huolellista suunnittelua ja ymmärrystä tuotteen toiminnasta, käyttäjän tarpeista sekä valmistus- ja huoltotavoista.

Mitä tuoterakenteen määrittäminen käsittää?

Tuotteen määrittäminen:

Aloita määrittelemällä tuotteen perustoiminnot ja ominaisuudet. Tutki, mitkä osat tai toiminnot voidaan ryhmitellä yhteen logisesti ja toiminnallisesti.

Moduulien tunnistaminen:

Erittele tuote osiin, joita voidaan käyttää itsenäisinä yksikköinä. Nämä osat muodostavat tuotteen moduulit. Kukin moduuli tulisi suunnitella siten, että se suorittaa yhden tai useamman toiminnon.

Standardointi ja yhteensopivuus:

Suunnittele moduulit siten, että ne ovat yhteensopivia keskenään. Tämä tarkoittaa standardoitujen liitäntöjen käyttöä. Standardoi moduulien mitat, liittimet ja muut yhteensopivuuteen liittyvät tekijät.

Joustavuuden ja laajennettavuuden huomiointi:

Varmista, että moduulit voidaan yhdistää eri tavoilla, mahdollistaen tuotteen mukauttamisen ja päivittämisen helposti. Suunnittele moduulit siten, että niitä voidaan päivittää tai vaihtaa ilman koko tuotteen uusimista.

Tuotteen kokoonpano:

Koosta moduulit yhdeksi kokonaisuudeksi ja varmista, että lopputulos täyttää kaikki asetetut toiminnalliset vaatimukset.

Käyttäjäkokemuksen huomioiminen:

Mieti, miten käyttäjä kokee tuotteen modulaarisuuden. Esimerkiksi helppo päivitettävyys, muunneltavuus ja huollettavuus ovat tärkeitä tekijöitä

Kestävän kehityksen huomioiminen:

Varmista, että modulaarinen suunnittelu tukee kestävää kehitystä, esimerkiksi mahdollistamalla osien kierrättämisen tai uudelleenkäytön.

Kenelle palvelu sopii?

Modulaarinen tuoterakenne on tärkeä erityisesti niille yrityksille, jotka tarvitsevat joustavuutta tuotannossa, pyrkivät vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin, tavoittelevat kustannustehokkuutta ja kestävää kehitystä sekä toimivat nopeasti muuttuvilla markkinoilla.

  • Rakennus- ja teollisuusyrityksille, jotka haluavat optimoida resursseja.
  • Tuntuvia säästöjä esimerkiksi materiaalihukkaa pienentämällä.
  • i3D-teknologia on räätälöitävissä ja skaalattavissa.
  • i3D:n avulla voit seurata ja hallita koko yrityksen toimintaa.