Suunnittelupalvelu

Tarjoamme suunnittelupalvelua, joka muuttaa ideasi todeksi

Voimme auttaa mekaniikkasuunnittelussa suunnitellen ja dokumentoiden komponentteja tai voimme ottaa koko tuotesuunnitteluprojektin haltuumme projektin johtoa myöten. Materiaalin valinnassa ja materiaalin käytön optimoinnissa luotamme pelkkään dataan, joten lujuuslaskenta on luonteva osa palveluamme. Tuotesuunnittelussa emme pelkästään tyydy mallintamaan osia ja kokoonpanoja, vaan luomme valmiiksi modulaarisen tuoterakenteen helpottamaan tuotteen konfigurointia ja yksinkertaistamaan konfigurointisääntöjä. Näin saamme aikaan tuotteesta digitalisen kaksosen (digital twin).

Älä anna suunnitteluhaasteiden hidastaa malliston kehittämistä. Ota yhteyttä jo tänään ja aloitetaan yhdessä matka kohti menestystä. Sinun visiosi, meidän asiantuntemuksemme – yhdessä saavutamme tuloksia, jotka lisäävät liikevaihtoasi ja kilpailukukyä

Suunnittelupalvelumme sisältää

Mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikkasuunnittelupalvelumme koneiden, laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun kehittämiseen ja analysointiin. Päämäärämme on kehittää tuotteita ja järjestelmiä, jotka ovat turvallisia, luotettavia, tehokkaita, käyttäjäystävällisiä ja taloudellisesti toteutettavissa. Luomme suunnitelmista tarvittavan dokumentaation ja valitsemme komponentille materiaalin, joka täyttää niin taloudelliset kuin viranomaisvaatimuksetkin.

Suunnittelijamme hallitsevat mm seuraavat ohjelmistot: Inventor, Vertex, SolidWorks, AutoCAD (AutoLISP) ja rakennusteollisuudesta ovat tuttuja Tekla ja Revit.

Tuotesuunnittelu

Autamme muuttamaan ideat innovatiivisiksi tuotteiksi. Meidän tavoitteemme on ylittää odotuksesi joka askeleella. Meille ei riitä, että vain täytämme vaatimuksesi – haluamme innostaa ja yllättää sinut innovatiivisilla ratkaisuilla. Valitsemalla meidät kumppaniksi, saat käyttöösi alan johtavat asiantuntijat, jotka ovat sitoutuneet projektisi menestykseen. Voimme toimia projektissa suunnittelijoina tai voimme ottaa haltuun koko projektin oli kyseessä sitten uuden tuotteen tuominen mallistoon tai vanhan tuotteen tekninen parannus.

Prosessin aikana luomme tuotteelle modulaarisen tuoterakenteen, jotta sen konfigurointi olisi helppo (CTO=configure-to-order). Näin luotu rakenne toimii paremmin koko elinkaaren aikana, koska osien vaihdettavuus ja huolto on helpompaa.

Projektipäällikkömme voi ohjata koko projektia ja raportoida projektin omistajalle tai ohjausryhmälle sovituin määräajoin.

Lujuuslaskenta

Rakenteiden lujuuden varmistaminen on meille tärkeää ja sen vuoksi lujuuslaskenta (FEM-analyysi) kuuluu oleellisena osana suunnittelupalveluamme. Mitoitamme rakenteet määräysten ja vaatimusten mukaisiksi. Teräsrakenteet suunnittelemme EN 1993 ja EN 1090 mukaan ja lasirakentamisessa luotamme EN 16612- ja DIN 18008-standardeihin vain muutaman standardin mainitaksemme. Tuuli- ja lumikuormien laskeminen on meille arkipäivää ja olleelinen osa tuotteen mitoittamista suunnitteluvaiheen aikana.

Ohjelmistoista tunnemme seuraavat ohjelmat: Z88, Ansys, STAAD ja Robot. Lue lisää täältä.

Materiaali- ja valmistustekniikka

Tunnemme eri materiaalit ja valmistustekniikat ja meillä on vuosikymmenten kokemus, jota pystymme hyödyntämään asiakkaan eri projekteissa. Tunnemme teräksen, alumiinin, lasin muovit ja puupohjaiset materiaalit. Tiedämme, miten niitä hitsataan, valetaan, koneistetaan, maalataan ja jyrsitään.

Lujuuslaskentaosaamisen myötä voimme laskea kuormitukset ja jännitykset, joita komponentit kohtaavat käytössä, sekä valita laskelmien sopivat materiaalit kestävyyden ja toiminnallisuuden varmistamiseksi.

Tuotanto ja tietovirtojen hallinta

Asiakkaan tuotannon ja logistiikkaketjun tunteminen on oleellinen osa tuotesuunnittelua. Lisäksi tulee tietää, miten paljon tuotetta tai komponenttia tullaan valmistamaan. Vasta kun tuotantoteknologia on yhdistetty mekaniikkasuunnitteluun voidaan varmistaa, että uusi tuote voidaan valmistaa ja toimittaa kilpailukykyisesti. Ei esimerkiksi kannata tuottaa liian tarkkoja 2D-piirustuksia, jos tuote valmistetaan valamalla ja tai CNC-koneistamalla, jos kone “syö” tiedot suoraan 3D-mallista.

Toimimme fyysisten tuotteiden ja niiden digitaalisten kopioiden (digital twin) kanssa. Osaamme yhdistää tuotesuunnittelun ja digitaalisen ohjelmiston yhteen, niin että samalla syntyy tuotteen valmistamiseen tarvittava dokumentaatio ja myynti- tai tuotekonfiguraattori.

Digitaalisten palveluiden prosessi kattaa strategisen suunnittelun, tuotteiden harmonisoinnin ja modularisoinnin sekä ohjelmistototeutuksen. Lujuuslaskennan tuloksena voimme luoda tuotteelle turvalliset rajoitukset ja määrittelyt, joita hyödynnämme konfigurointisääntöinä. Nämä parametrit asiakas näkee aikanaan valintoina konfiguraattorin valintavaihtoehtoina konfiguraattorin dialogi-ikkunassa.